top of page

Prisliste

Timepriser og økonomiske rutiner i klubben

 

Gjeldende fra 2. desember 2018

Flyleie:
LN-FTD: kr 1.680 / time
LN-MTX: kr 1.680 / time
LN-DAG: kr 1.680 / time
LN-PAL: kr 1.680 / time (ikke skoling)
Blokktillegg (påslag pr flyvning): 10 min flytid

Diverse:
Purregebyr: kr 62
Rentesats for ubetalte fakturaer: 9,5 % pr år
Saldogrense for booking: kr 0
Gebyr for ubrukt booking: kr 300

Betalingsinformasjon:
Flyleie betales med betalingsløsningen som finnes i myWebLog. Flykontoen din vil da bli oppdatert umiddelbart.
(Den gamle ordningen med betaling via nettbank (konto/KID) har opphørt).

Utgifter til fuel:
Refusjon av utgifter til fuel skjer ved levering av kvittering til økonomileder. Det skal ikke trekkes fra timeleien på flyet.

Selvassuransefond:
Kr 200 trekkes automatisk fra din flykonto etter første flytur hvert år. Dette er et obligatorisk innskudd.

Landings/startavgifter:

Klubben har normalt årskort på alle Avinors flyplasser. For alle andre flyplasser belastes fartøysjef for flyplassavgifter. Fartøysjef må selv sørge for å innhente opplysninger om eventuelle avgifter/åpningstider og krav om PPR.

For 2021 gjelder følgende ang. start/landingsavgift.

Klubben har årskort for:

Avinor flyplasser: Alle klubbens fly

Flyhau (ENHD):  LN-MTX og LN-DAG

Stord. (ENSO):    Alle klubbens fly

Klubbens adresse:
Sola Flyklubb
Flyplassveien 168
4055 SOLA
Orgnummer: 985 195 145

bottom of page