top of page
Instruktører

* betyr lite gunstig å ringe i arbeidstiden!

Spørsmål om teoriundervisning rettes til undervisningsleder.
Spørsmål om praktisk flyging rettes til skolesjef.


Informasjon om rundflyging.

bottom of page