Timeplan for teorikurs

kurs_navigasjon.jpg

Teorikurs for 2020-2021 er ferdig.

Nytt teorkurs for sesongen 2021-2022 starter i september, i etterkant av introduksjonsdag. Følg med på nettsiden her og på klubbens facebook sider for nærmere informasjon om kursoppstart og introdag.