top of page

Lenker til diverse dokumenter

OBSREG

Dersom du har opplevd, observert eller fått kunnskap om en luftfartshendelse, kan du rapportere om hendelsen i NLFs observasjonsregistreringssystem (OBSREG erstatter IRS). Du kan også rapportere om observasjoner eller tips som andre kan ha sikkerhetsmessig læring av. Ved å bruke NLF OBSREG vil du også oppfylle plikten du har til å rapportere etter rapporteringsforordningen.

OBSREG får du tilgang til på denne lenken: https://app.nlf.no

Klubbens veiledning for bruk av OBSREG

Beskrivelse av arbeidsflyt

Hvordan opprette en rapport (video)

Hvordan behandle en rapport (Video)

Blogg

bottom of page