top of page

Rundflyging
Skolesjef får i løpet av året mange henvendelser fra ulike personer som ønsker utført flyging i forbindelse med utdrikkningslag, sightseeing, transportflyging osv.

Skoleavdelingen, ved skolesjef, ønsker å gjøre oppmerksom på at dette ikke er noen del av flyskolens virksomhet og vi ønsker heller ikke at etterspørrere av slike tjenester skal henvises til oss. Vi viser forøvrig til klubbens retningslinjer ang. slike typer flyging. Men – seriøse, flyinteresserte personer som ønsker prøvetime med instruktør hjelper vi gjerne.

bottom of page