top of page

Prisliste


Timepriser og økonomiske rutiner i klubben

Gjeldende fra 28. februar 2024


Flyleie:
LN-FTD: kr 2.100 / time
LN-MTX: kr 2.040 / time
LN-DAG: kr 2.040 / time
Blokktillegg (påslag pr flyvning): 300kr

Diverse:
Purregebyr: kr 62
Rentesats for ubetalte fakturaer: 9,5 % pr år
Saldogrense for booking: kr 0
Gebyr for ubrukt booking: kr 300

Betalingsinformasjon:
Flyleie betales med betalingsløsningen som finnes i myWebLog. Flykontoen din vil da bli oppdatert umiddelbart.
(Den gamle ordningen med betaling via nettbank (konto/KID) har opphørt).


Utgifter til fuel:
Refusjon av utgifter til fuel skjer ved levering av kvittering til økonomileder. Det skal ikke trekkes fra timeleien på flyet.

Landings/startavgifter:

Klubben har normalt årskort på alle Avinors flyplasser. For alle andre flyplasser belastes fartøysjef for flyplassavgifter. Fartøysjef må selv sørge for å innhente opplysninger om eventuelle avgifter/åpningstider og krav om PPR.

For 2024 gjelder følgende ang. start/landingsavgift.

Klubben har årskort for:

Avinor flyplasser: Alle klubbens fly

Haugesund (ENHD):  Alle klubbens fly

Stord (ENSO):    Alle klubbens fly


Selvassuransefond:
Kr 200 trekkes automatisk fra din flykonto etter første flytur hvert år. Dette er et obligatorisk innskudd.

bottom of page