top of page

Milepæler
Man trenger ikke være supermann (eller kvinne) for å ta flysertifikatet, men det er ikke tvil om at de som fullfører har lagt ned en betydelig egeninnsats i form av penger, innsats og tid. Her vil skoleavdelingen i Sola Flyklubb kaste «glans» over elevene etter hvert som de passerer de tre største milepælene i utdannelsen: teorieksamen, solosjekken og oppflygingen.

bottom of page