top of page

INNLEDNING

Her finner du informasjon om teoriundervisningen til privatflygersertifikatet i Sola Flyklubb. Har du spørsmål som du ikke finner svar på her, så er det bare å kontakte undervisningsleder.
Vi anbefaler at du tar deg en tur innom nettstedet http://www.nlf.no/bliflyger/. Her finner du veldig mye informasjon om hva utdannelsen til både privatflyger og trafikkflyger innebærer av tidsforbruk og kostnader.

INTRODUKSJONSFLYGING

Sola Flyklubb arrangerer introdag med introflyging hver høst. Informasjon om dato og tid publiseres her på nettstedet god tid i forveien. På introdagen kan du kjøpe en tur sammen med en av klubbens instruktører og etter få minutters instruksjon klarer du selv å kontrollere flyet. Dermed har du tatt ditt første og kanskje viktigste skritt mot målet som fartøysjef på eget fly! Introduksjonsflyging utenom denne dagen kan også avtales.


TEORIKURS – KLASSEROMSUNDERVISNING ELLER BREV/INTERNETT-KURS?

Sola Flyklubb har tillatelse fra Luftfartstilsynet til å utdanne våre egne medlemmer til PPL-A (Private Pilot License – Airplane), dvs. motorflysertifikatet.
Teorikurset starter opp mandagen etter introdagen, klokka 18:00. Vi holder til i klasserommet i klubbhuset og har undervisning fra august til mars, normalt mandager og torsdager fra klokken 18:00 til 21:00. Du finner timeplanen her. Kurset avsluttes med skriftlig tentamen som må være bestått før vi kan melde deg opp til eksamen hos Luftfartstilsynet.


PRISER

Teorikurset koster kroner 4.000,- i tillegg kommer kostnader til bøker. Kursavgiften inkluderer også nøkkel til klubbhuset. Du vil motta faktura for kursavgiften som skal betales i sin helhet innen 1. november. Vi anbefaler at du venter til etter 1. november med å melde deg inn i klubben, medlemskapet vil da gjelde for inneværende og neste år. Det ordner du selv her: www.nlf.no. For å få utlevert nøkkel må både kursavgift og medlemsavgift være betalt. Vi har ennå ikke hatt problemer med kapasiteten på kurset, men dersom det er påmeldt flere deltagere enn det er plasser vil de som har betalt først gis prioritet (first come, first serve).
Hvis du ønsker å følge Luftfartsskolens opplegg, men ønsker å følge våre forelesninger som støtteundervisning, er prisen for dette kr 3.000,- for hele kurset og kr 1000,- per fag hvis du kun ønsker å følge enkelte fag. Vær obs på at det er Luftfartsskolen som må melde deg opp til eksamen hvis du følger deres opplegg og kun bruker oss til støtteundervisning.


UNDERVISNINGSMATERIELL TIL TEORIKURSET

NLF har utviklet en lærerbok, "den store motorflyboken", som er en lærebok som dekker hele pensumet til motorflysertifikatet. Denne kan kjøpes i både papir og elektronisk utgave. Se pilotbutikken.no.
Til navigasjonsfaget trenger du en plotter med dreibar skive samt regneskive helst i plast eller metall. Nøyaktig hvilken modell du velger er underordnet. Dette utstyret får du kjøpt på www.pilotbutikken.no.


MATERIELL TIL DEN PRAKTISKE FLYGINGEN

Når du skal begynne den praktiske flygingen må du anskaffe et knebrett, en loggbok, flyrapporthefte PPL-A og M517 kart for Vestlandet og Sørlandet. Du får låne headsett av klubben mens du skoler, men noen foretrekker å kjøpe sitt eget. Snakk med din instruktør om hva som anbefales før du  går i gang og bestiller. Alt utstyret du trenger kan bestilles hos www.pilotbutikken.no.


TOTALKOSTNADEN FOR SERTIFIKATET

Det er veldig vanskelig å gi noe eksakt estimat for hvor mye det koster å ta sertifikatet. Vi er ikke herre over pris på bøker, flybensin eller Luftfartstilsynets gebyrsatser, og disse endres stadig vekk. Selv om kravet på flytimer til sertifikatet er satt til 45 timer viser erfaring at de færreste kommer i mål på dette tallet. Et mer realistisk tall ligger sannsynligvis på 50 til 55 flytimer før oppflyging. Sjekk http://www.nlf.no/bliflyger/ for mer informasjon. Du kan også kontakte undervisningsleder for ytterligere informasjon.


SKOLESJEF OG UNDERVISNINGSLEDER

Ofte er skolesjef og undervisningsleder noen av de første du møter i forbindelse med oppstart av nytt teorikurs. Skolesjefen har det overordnede ansvaret for både teoretisk undervisning og flygetrening i klubben. Han er sentral i den praktiske flygetreningen og er blant annet han som vurderer om du er skikket til å fly solo etter ca. 20 leksjoner og om du er klar til å «fly opp» 25 leksjoner senere.
Hva er så undervisningslederens oppgave:
Ansvarlig for koordinering av klubbens teoriundervisning i samarbeid med skolesjef
Være bindeledd mellom nye elever og styret/fagsjefer
Sørge for oppmelding til Luftfartsverkets teorieksamen
Oppfølging av økonomien i hvert kurs i samarbeid med kasserer
Arrangere introduksjonsflyging og annonsere for nytt kurs


SPØRSMÅL OG SVAR (FAQ)

Her er noen av de vanligste spørsmålene som stilles til oss vedrørende skoleflyging:
I tillegg anbefaler vi informasjonen som ligger hos http://www.nlf.no/bliflyger.

 

Hvor mye koster et flysertifikat?

I tillegg til teorikurset, er minimunskravet 45 flytimer instruksjon. I snitt har nok de fleste av våre elever gått ut med noe flere enn dette. I tillegg kommer diverse gebyrer og materiell. Totalt sett må du derfor regne med ca. 140 000 kroner som minimum.

Er det noen aldersgrense?

Du kan begynne når du er 16 og få sertifikatet på 17-årsdagen. Oppad er det ingen aldersgrense, men det er krav om legesjekk hver 12 måneder etter fylte 50 år.

Er teorien krevende?  

Det er 9 forskjellige fag, av varierende vanskelighetsgrad. Det trengs ingen spesiell forkunnskap. Med god motivasjon og flittig lesing er teoridelen både spennende og lærerik. Gode lærere i skoleavdelingen vil gi deg god forståelse og forhåpentligvis bra eksamensresultater. Vi vil dog påpeke at du neppe klarer dette uten en betydelig egeninnsats over bøkene forut for eksamen.

Må jeg ta teorien før jeg begynner på den praktiske flygingen?

Vi pleier å anbefale at man gjør unna (mesteparten) av teorien før en begynner å fly. Ca. halvveis i den praktiske utdannelsen er man klar for å fly «solo» og da kreves det at man har bestått eksamen.

Hvor mange flytimer må jeg ha per år for å vedlikeholde sertifikatet?

Det er strengt tatt ikke noe konkret minimumskrav. I følge regelverket som trådde i kraft 01.07.01 (JAR-FCL) varer rettighetene nå i to år. Litt forenklet kan man si at dersom du har fløyet minimum 12 timer i løpet av det siste året er fornyelse nesten automatisk. Har du fløyet mindre enn 12 timer det siste året før utløp må du gjennom en utsjekk med en instruktør, en såkalt «Proficiency Check». For å være en trygg og sikker pilot er det selvfølgelig viktig å fly regelmessig, særlig i starten av ‘karrieren’.

Hva brukes overskuddet fra flytimene til?

Klubben har et lite påslag på flytimene (ca 5%) som brukes til driften av klubben som drives på nonprofit basis, dvs. at eventuelt overskudd tilbakeføres til medlemmene. På denne måten har vi fått mulighet til å bygge hangar og klubbhus.

Er det mulig å begynne på kurs utenom kursstarten i september?

SFK’s kurs består av uavhengige fag som gjør det mulig å begynne når som helst. I og med at det ikke er undervisning om sommeren vil den totale undervisningstiden bli lenger.

Kan de som av en eller annen grunn hopper av kurset fortsette året etter?

Vi har latt elever som har betalt kurset gå på etterfølgende kurs eller deler av kurs uten å kreve nytt gebyr.

Hva er inkludert i timeprisen for fly?

Man betaler for tiden i luften pluss 10 min som skal dekke taxing på bakken, motortest etc. (Run Up). Drivstoff og landingsavgifter på statens flyplasser er inkludert (årskort). For å leie flyet over flere dager er det krav til antall flytimer pr. dag, se klubbhåndbok for detaljer.

Er det mulig å dele utgiftene med passasjerene?

Ja, men det er ikke tillatt å fly mot betaling.

Hvordan betales det for undervisningen?

Faktura for teorikurset skal være betalt innen 1. november, flytimer betales direkte i booking systemet med kort eller overføring, instruktørgebyr betales direkte til den enkelte instruktør. Eksamensgebyr betales direkte til Luftfartstilsynet.

Må man være medlem i klubben for å kunne fly klubbfly?

Ja. Klubben har tillatelse til å utdanne sine egne medlemmer. Det anbefales å vente med å betale medlemskapet til etter 1 november, da gjelder det for resten av året samt påfølgende år.


LYKKE TIL!
Og til slutt;
Følelsen fra første gang du flyr solo (uten instruktør), kan nesten ikke beskrives med ord!!!!!! Det er et minne for resten av livet.

Tilbake til Flyskolen

bottom of page